Agressieregulatietraining voor jongeren

Je boos voelen is niet erg; iedereen voelt zich weleens boos. Maar boos (agressief) reageren, is niet altijd handig en kan je in de problemen brengen. Tijdens onze Agressieregulatietraining voor jongeren leer je om op een goede manier te reageren als jij je boos voelt, zodat jij zelf geen negatieve consequenties hoeft te ervaren en de situatie kan oplossen.

Tijdens de agressieregulatietraining voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar leert de leerling groepsgewijs hoe hij op een adequate manier kan reageren in een situatie, waarin hij wordt getriggerd. Het doel is het aanleren van nieuw gedrag en controle krijgen over het eigen gedrag. 

Wat is de opzet?

 • een informatieavond voor leerlingen en ouders
 • 20 groepsbijeenkomsten van 1 uur voor de leerlingen (2 x per week)
 • een tussenevaluatie rond les 10
 • een eindevaluatie en een certificaatuitreiking in les 20

De training bestaat uit 3 onderdelen

 1. Sociale vaardigheden 
  Leerlingen leren hoe ze op een adequate manier met anderen moeten/kunnen omgaan. Dit doen we door middel van rollenspellen.

 2. Boosheidscontrole 
  Leerlingen leren aan de hand van een 'boosheidscontroleketen' waar hun boosheid vandaan komt, hoe ze hun boosheid voelen opkomen en hoe ze deze onder controle kunnen houden. Dit doen we door middel van rollenspellen.

 3. Moreel redeneren 
  De jongere leert wat anders na te denken, zich te verplaatsen in een ander en rekening te houden met elkaar. Dit doen we onder meer door het het voorleggen van morele dilemma’s, waarover de leerlingen met elkaar in gesprek gaan. Tijdens deze lessen brengen we de denkstijlen van de leerlingen in kaart en proberen deze naar een moreel hoger niveau te brengen.

Ja, ik wil vrijblijvend contact!