Zorgprofessional  |  Judodocent  |  Weerbaarheidstrainer  |  Teamcoach | Social Work

Eigenschappen
Optimist
Geduldig
Doorzetter
Oplossingsgericht
Verbinder

Jarinder Brons

1984  |  Barneveld  |  tel. 06 1332 7330

"Iedere zorgverlener zou zich veilig moeten voelen op de werkvloer. Dat is mijn drijfveer en daarom ben ik trainer weerbaarheid geworden. Mijn deskundigheid op het gebied van gedragsproblematiek gecombineerd met mijn jarenlange ervaring als judodocent geven weerbaarheidstrainingen de juiste toevoeging om het tot een succes te maken."

Zorgprofessional  |  Weerbaarheidstrainer  |  Teamcoach | Hbo toegepaste psychologie

Eigenschappen
Relativerende humor
Betrouwbaar
Doortastend
Inlevingsvermogen
Optimist

Jorg van Kooten

1985  |  Veenendaal  |  tel. 06 4700 2918
"Door mijn jarenlange ervaring op de werkvloer ben ik in staat om de theorie te koppelen aan relevante praktijkvoorbeelden. Onze training sluit dan ook haarfijn aan op de realiteit van de zorg. Voor mij is het belangrijk dat de band tussen jou als zorgprofessional en de cliënt niet beschadigt, maar juist alleen maar sterker wordt."

Peter Bosch

Zorgproffesional | Teamtrainer | Teamcoach |  Coach weerbaarheid

"Als coach ga ik op zoek naar je drijft en wat je nu eigenlijk wil zeggen of bereiken. Dit doe ik als trainer op het gebied van weerbaarheid, omgaan met agressie. Door te 'coachen on the job' zie ik wat er goed gaat en wat beter kan. Het resultaat is dat de de kwaliteit van zorg verbetert en er minder fysiek word ingegrepen".  De missie van oprichters Jarinder en Jorg sluit dan ook perfect aan bij dat van Peter; alle (zorg)medewerkers en teams effectief laten samenwerken, zodat zij veilig en zelfverzekerd hun werk kunnen doen.

 

Eigenschappen 
Inlevend
Gunnend
Integer
Dienend
Ondernemend

De missie van Asserti 

Voor zorgvragers:

De wereld waarin we momenteel leven is een wereld waarbinnen veel gevraagd wordt van elkaar. Verdraagzaamheid en tolerantie, je eigen grenzen bewaken of deze juist hanteren zijn onderwerpen die veel op spanning staan. De onvoorziene situaties zoals de inflatie en oplopende prijzen maar ook ziektes zoals corona maken dat mensen op veel levensgebieden problemen ervaren problemen biedt de begeleiding van Asserti Traint en Coacht een uitkomst. Wij geloven dat mensen weer regie mogen ervaren binnen het eigen leven, zelfstandig weer beslissingen durven en kunnen uitvoeren waarbij zij weer het gevoel hebben mee te doen in de samenleving. Centraal hierin staat de ondersteuning op het levensgebied Geestelijke gezondheid, want zeg nou zelf, iedereen wil toch lekker in zijn vel zitten? Wij bieden door ARB (Agressie Regulatie Begeleiding en ERB (Emotie Regulatie Begeleiding) mensen de juiste tools aan om weer aan het stuur te komen van hun eigen leven. Hierdoor zullen de problemen op de overige levensgebieden verminderd worden naar een niveau wat draaglijk is.

Voor zorgverleners:

Iedere zorgprofessional moet zich veilig voelen op de werkvloer. Met de dienstverlening van Asserti Traint & Coacht leer jij om je veilig te voelen zodat je iedere dag het beste uit jezelf kan halen.

De visie van Asserti 

Voor zorgvragers:

Asserti Traint & Coacht verwacht dat de zwaarte en complexiteit van de doelgroep toeneemt (doelgroepverzwaring). Hierdoor ontstaat er een groei in vraag naar het thema veiligheid en weerbaarheid. Eenzelfde ontwikkeling verwachten we ook op het gebied van Agressie Regulatie Begeleiding/ Emotie Regulatie Begeleiding. Dit komt voornamelijk omdat er een toename is van onzekerheid op verschillende levensgebieden. Hierdoor raken mensen uit balans en kunnen hun eigen agressie en emotie niet meer zelf reguleren.

Asserti Traint & Coacht is een begrip binnen het zorglandschap als het gaat om Agressie Regulatie Begeleiding/Emotie Regulatie Begeleiding en Rots & Water. Als aanbieder binnen regio de Foodvalley zijn wij toonaangevende partij zonder wachtlijsten. Wij bieden kortdurende, intensieve trajecten, waardoor mensen sneller in staat zijn weer de regie te nemen over hun eigen leven.

Voor zorgverleners:

Steeds meer zorgverleners ervaren een verhoogde werkdruk. Dit kan leiden tot situaties waarin zij niet meer adequaat hun eigen grenzen kunnen hanteren, waardoor er soms binnen verschillende levensgebieden problemen ontstaan. Wij bieden deze zorgverleners de handvatten die zij nodig hebben om mentaal en fysiek sterker te worden, zodat zij weer vanuit hun hart hun werk kunnen uitvoeren.

Wij bieden jou de volgende training, opleidingen coaching en begeleiding in de zorg

Trainingen         Opleidingen        Coaching        Begeleiding

Bartiméus

De duur van de fixaties zijn enorm afgenomen, als begeleider heb je meer controle en zie je veel beter wat er met de cliënt gebeurt. Je blijft in contact met je cliënt.

gezinshuis Bethesda

Vera van Dijk - gezinshuis Bethesda

 Met nieuwe casussen zijn we altijd welkom bij Asserti. Elke keer bieden zij een passende training. Deze trainingen sluiten aan op de situaties in de pratijk en de vragen die mijn collega’s en ik hebben. 

Z!N Zorgboerderij

Jarinder en Jorg zijn twee ervaringsdeskundigen die de theorie en praktijk goed kunnen overbrengen. Je wordt geprikkeld en tot nadenken gezet, maar je wordt ook geleerd pijnvrij te handelen en toch de vertrouwensband van de cliënt niet te verbreken.

Biemond & Hoekman gehandicaptenzorg

"Biemond & Hoekman vindt het van groot belang dat onze begeleiders deskundig en vaardig zijn als zorgprofessional. Regelmatig worden we op de woonvormen waar we werkzaam zijn geconfronteerd met agressie van cliënten. Het is daarom belangrijk dat onze zorgprofessionals weten hoe te handelen en de situatie te deëscaleren, zodat zowel de cliënt als de begeleider ongeschonden uit de situatie komen."