Coaching in de zorg

Asserti coacht hulpverleners en teams in de zorg. Tijdens de coachingsessies doe je vernieuwende inzichten op over basisattitude en gedragsproblematiek en leer je communicatieve vaardigheden. Dit doen wij door middel van supervisie, intervisie en coaching op de werkvloer.

Wij zetten onze kennis en expertise als hulpverleners in om je te coachen in situaties waarin je vastloopt. Je leert handige hulpverleningsmethodieken en we spijkeren je kennis bij rondom de specifieke problematiek, waarmee je te maken hebt.

Wat gaan we doen?

Wat als je team vastloopt in de begeleiding met een cliënt? De teamleden hanteren verschillende interventies, maar geen van allen lijkt aan te sluiten op het problematische gedrag van de cliënt. Intern zijn alle wegen bewandeld en je team zit met de handen in het haar. Asserti biedt uitkomst door middel van coaching.

  • We organiseren een teambijeenkomst, waarin we een duidelijke probleemanalyse maken.
  • De teamleden leren over de juiste begeleidingsmethodiek. 
  • We lopen met de hulpverleners mee op de werkvloer en ondersteunen hen bij het uitvoeren van de aangeleerde methodiek en begeleidingsinterventies. 
  • We evalueren de coachingsessie en koppelen dit terug aan de teamleden.

Coaching on the job

Medewerkers gaan aan de hand van individuele doelen een leerproces aan, zodat ze bewust en bekwaam leren handelen. Je kunt hierbij denken aan complexe casuïstiek, behoefte aan vernieuwende inzichten, deskundigheidsbevordering en beroepshouding.

Teamcoaching

Asserti coacht teams in de zorg, zodat zij in hun eigen kracht te staan. Meer weten hierover? 

naar teamcoaching in de zorg

Ja, ik wil vrijblijvend contact!

Bartiméus

De duur van de fixaties zijn enorm afgenomen, als begeleider heb je meer controle en zie je veel beter wat er met de cliënt gebeurt. Je blijft in contact met je cliënt.

gezinshuis Bethesda

Vera van Dijk - gezinshuis Bethesda

 Met nieuwe casussen zijn we altijd welkom bij Asserti. Elke keer bieden zij een passende training. Deze trainingen sluiten aan op de situaties in de pratijk en de vragen die mijn collega’s en ik hebben. 

Z!N Zorgboerderij

Jarinder en Jorg zijn twee ervaringsdeskundigen die de theorie en praktijk goed kunnen overbrengen. Je wordt geprikkeld en tot nadenken gezet, maar je wordt ook geleerd pijnvrij te handelen en toch de vertrouwensband van de cliënt niet te verbreken.

Biemond & Hoekman gehandicaptenzorg

"Biemond & Hoekman vindt het van groot belang dat onze begeleiders deskundig en vaardig zijn als zorgprofessional. Regelmatig worden we op de woonvormen waar we werkzaam zijn geconfronteerd met agressie van cliënten. Het is daarom belangrijk dat onze zorgprofessionals weten hoe te handelen en de situatie te deëscaleren, zodat zowel de cliënt als de begeleider ongeschonden uit de situatie komen."