Ik ben ontevreden. Wat nu? 

Samen met onze collega’s zetten we ons in om u en jij de beste ondersteuning en zorg te bieden. Toch is het mogelijk dat je soms niet tevreden bent over onze inzet. Zo kan je bijvoorbeeld een klacht hebben over de manier waarop iemand van ons met je omgaat. Of waren er bij jou vooraf andere verwachtingen over ons aanbod en is het vervolgens heel anders gelopen. We raden je aan daar niet mee rond te blijven lopen maar je klacht te melden. Hieronder informeren we je graag over hoe dat kan. Wij maken onderscheid tussen: klachtopvang, klachtbemiddeling/behandeling door de klachtenfunctionaris en klachtbehandeling door de externe klachtencommissie.   

Jongeren tot 18 jaar die een vraag hebben, of advies willen, kunnen ook terecht bij een cliëntvertrouwenspersoon. Je kunt hiervoor contact opnemen met AKJ, via telefoonnummer 088-5551000 of via de website: https://www.akj.nl/algemeen/contact/contactformulier/

Klachtopvang

Je bespreekt je klacht met degene op wie de klacht betrekking heeft of zijn/haar leidinggevende. Hieronder geven we je een aantal aandachtspunten die hierbij van belang kunnen zijn:

  • reageer zo snel mogelijk;
  • wanneer het iets is dat niet snel kan worden afgedaan: vraag een gesprek aan; probeer eventueel al van te voren je klacht kort en krachtig op papier te zetten en aan ons te overhandigen;
  • probeer te bedenken wat je met het gesprek wilt bereiken;
  • je kunt natuurlijk altijd iemand meenemen om je te ondersteunen.

Door met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren komen we hopelijk snel tot een oplossing.

Klachtbemiddeling/behandeling door de klachtenfunctionaris

Heeft de klachtopvang je onvrede niet weggenomen of wil je deze stap overslaan? In dat geval kan je terecht bij  onze klachtenfunctionaris. Deze kan je bereiken via klachten@cbkz.nl

                  Klachtenfunctionaris Asserti

                  Antwoordnummer 570

                  4200 WB  GORINCHEM

                  Tel. 0183-682829

De klachtenfunctionaris kan op een laagdrempelige en informele wijze bemiddelen bij de klacht. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en onafhankelijk en kan je ook meer vertellen over de klachtenprocedure.

Klachtenbehandeling door de externe klachtencommissie

Hoewel het onze voorkeur heeft dat je onvrede via klachtopvang of door inzet van de klachtenfunctionaris kan worden opgelost, is het in sommige gevallen raadzaam een klacht voor te leggen aan een onafhankelijke klachtencommissie. In het kader van de Jeugdwet kan en mag je daar ook altijd direct voor kiezen. De klachtencommissie is als volgt bereikbaar:

                  Klachtencommissie Asserti

                  T.a.v. ambtelijk secretaris

                  Antwoordnummer 570

                  4200 WB  GORINCHEM

                  E-mail: klachten@cbkz.nl

Deze commissie stelt dan een onderzoek in en zal tot een uitspraak komen. Als de commissie de klacht gegrond vindt, zal zij haar uitspraak vergezellen van aanbevelingen aan het management van Asserti.  

Geheimhouding

Zowel voor de klachtenfunctionaris als de klachtencommissieleden en alle anderen die zijn betrokken bij de opvang en/of behandeling van de klacht is geheimhouding verplicht.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan de behandeling van de klacht. Wel is het zo dat de (eventuele) kosten van door jezelf ingeschakelde bijstand en advies voor eigen rekening komen.

Wil je meer weten?

Deze informatie geeft een antwoord op de belangrijkste vragen over de klachtmogelijkheden. Voor een uitgebreid antwoord verwijzen wij naar ons klachtenreglement. Dit reglement kan je downloaden. Wil  je een exemplaar per post, dan zenden we je dat gratis toe.

Download klachtenregeling