Asserti vindt dat zorgverleners de beste zorg verdienen om veilig op de werkvloer te staan.
We zijn dan ook trots dat we onder meer de volgende zorgprofessionals mochten trainen.

's Heeren Loo

Een rumoerige periode op onze locatie veroorzaakte onzekerheid, onduidelijkheid en onrust binnen het team. Een coaching traject van Asserti heeft ervoor gezorgd dat de missie en visie weer duidelijk en concreet zijn en de neuzen dezelfde kant op staan. Het team heeft duidelijke doelen gemaakt in samenwerking met de coaches, zodat wij ook na het traject verder aan de slag konden. Ook na het traject is Asserti blijven monitoren hoe het zich voortzette. Dit deden zij doormiddel van terugkomdagen en evaluatieverslagen.

Door de transparante coaching vanuit Jorg en Jarinder heeft ons team zich kunnen ontwikkelen in communicatie, feedback ontvangen/geven en overbrengen waar wij als locatie voor staan.

Nina Collignon
Persoonlijk begeleider 's Heeren Loo
Locatie: Koraalstraat Swifterbant

Nina Collignon

ROC Midden Nederland

Ik ben een tweedejaarsstudent aan de opleiding Sociaal Begeleiden Zorg & Welzijn op het ROC Midden-Nederland. Dit is een combinatieopleiding van Sociaal Werk en Maatschappelijke Zorg niveau 4. Ik heb met mijn klas de module weerbaarheid gevolgd, bestaande uit 6 lessen van ieder 1.5 uur. Deze training werd mij aangeboden door Asserti fysieke en mentale weerbaarheid. Mijn praktijkdocenten waren Jarinder en Jorg. Ik vind het erg belangrijk dat wij als beginnende beroepsprofessionals trainingen zoals deze aangeboden krijgen en onze nieuwe kennis en vaardigheden op stage kunnen toepassen. Maar vooral dat wij als stagiairs bekwaam genoeg zijn om veilig te kunnen werken op de werkvloer, wanneer fysieke/ verbale agressie en intimidatie voorkomt. Het maakt mij zelfverzekerder en bovendien veiliger nu ik weet hoe ik de cliënt kan helpen in een stressvolle situatie, waarbij spanning meespeelt. 

Als student heb ik alle 6 lessen bijgewoond en de training succesvol afgesloten met een praktijkexamen en een ontvangen certificaat. Ik heb veel geleerd en vond het spannend, maar ook zeer interessant om te leren begrijpen hoe je de-escalerend kan handelen. De eerste lessen stonden vooral in het teken van de doelgroep waar jij mee stage loopt en verschillende psychische problematieken die je cliënten kunnen hebben, waar je in de praktijk mee te maken kan krijgen. De lessen hadden een goede balans tussen herhaling en nieuwe praktijkstof. De handelingen die ik aangeleerd kreeg stonden te allen tijde in het teken van pijnprikkelvrij handelen, waarbij je rekening bleef houden met de cliënt en je eigen veiligheid. Het welzijn van jouzelf, maar ook die van de cliënt stond centraal.

Ik neem aangeleerde kennis en vaardigheden mee naar mijn nieuwe stage die ik mijn derde leerjaar ga volgen, maar ook daarna als ik het werkveld in ga als persoonlijk begeleider. Tot slot ben ik dankbaar dat mijn opleiding deze training heeft aangeboden en ben ik van mening dat het een excentrieke, waardevolle bijdrage levert binnen het werkveld. Het is zeker de moeite waard om te volgen.

  Madeleine Blaauw 

  Bartiméus

  Samen met mijn team heb ik een training gehad van Asserti m.b.t. een cliënt met een zeer ernstig verstandelijke beperking, waarbij soms uren lange fixaties toegepast werden. Langdurige fixaties is niet wat je wilt als begeleider, maar tegelijkertijd wil je ook je cliënt beschermen en zo veilig mogelijk moeilijke situaties door laten komen. Er was veel behoefte aan een training als deze.

  In de training werd aandacht besteed aan het gevoel wat begeleiders nu hebben. Het is prettig dat je van elkaar hoort dat je je soms machteloos of handelingsverlegen voelt. Doordat beide trainers uit het werkveld komen, voelde ik me goed begrepen. Er was een hele fijne open sfeer tijdens de training.

  In meerdere trainingen hebben we de diagnostiek uitgebreid besproken, wat heel verhelderend was, gingen we aan de slag met fysieke weerbaarheid en hebben we aangeleerd gekregen hoe we onze cliënt het beste in moeilijke situaties kunnen begeleiden.

  Nu er mee aan de slag… De coaches hadden meegegeven dat het niet direct zal lukken. Het is een proces waar zowel begeleiding als de cliënt in moet groeien en aan moet wennen. Dit was goed om te weten. Het was inderdaad niet altijd makkelijk, maar de nieuwe manier van fixeren werkt wel goed voor de cliënt. De duur van de fixaties zijn enorm afgenomen, als begeleider heb je meer controle en zie je veel beter wat er met de cliënt gebeurt. Je blijft in contact met je cliënt.

  Na de training zijn nog wat hulpvragen ontstaan. Jorg en Jarinder staan ook nu voor ons klaar.

  Nikkie Arends

  gezinshuis Bethesda

  Vera van Dijk - gezinshuis Bethesda

  Inmiddels hebben wij twee keer een weerbaarheidstraining gevolgd bij Asserti. Doordat wij regelmatig nieuwe cliënten ontvangen, ontstaan er ook regelmatig nieuwe en andere hulpvragen. Met deze nieuwe casussen zijn we altijd welkom bij Asserti. Zij bieden elke keer een passende training. Deze trainingen sluiten aan op de situaties in de pratijk en de vragen die mijn collega’s en ik hebben.  Ik heb de trainingen als waardevol ervaren, omdat ze mij helpen steviger in mijn schoenen te staan.

  Vera van Dijk - gezinshuis Bethesda

  gezinshuis Bethesda

  Z!N Zorgboerderij

  Wij hebben onlangs een weerbaarheidstraining mogen volgen van Asserti Traint & Coacht. Jarinder en Jorg zijn twee ervaringsdeskundigen die de theorie en praktijk goed kunnen overbrengen en hebben hierbij een fijne samenwerking met elkaar. Eigen inbreng is bij hun van harte welkom wat wij als prettig ervaren hebben, Jarinder en Jorg kunnen hier goed op in spelen. Tijdens de praktijk word je geprikkeld en tot nadenken gezet, maar wordt je ook geleerd door pijnvrij te handelen en toch de vertrouwensband van de cliënt niet te verbreken. Woonz!nnig heeft de training als waardevol ervaren en beveelt ook andere woonzorginstellingen deze training aan. 

  Z!N Zorgboerderij

  Biemond & Hoekman gehandicaptenzorg

  "Biemond & Hoekman vindt het van groot belang dat onze begeleiders deskundig en vaardig zijn als zorgprofessional. Regelmatig worden we op de woonvormen waar we werkzaam zijn geconfronteerd met agressie van cliënten. Het is daarom belangrijk dat onze zorgprofessionals weten hoe te handelen en de situatie te deëscaleren, zodat zowel de cliënt als de begeleider ongeschonden uit de situatie komen."

  "Er zijn meerdere agressietrainingen op de markt. Wij kiezen voor de training Fysieke en mentale weerbaarheid van Asserti, vanwege de kennis en vaardigheden van Jorg en Jarinder omtrent dit onderwerp. Beiden hebben ze veel ervaring in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Ze zijn bedreven in het pijnprikkelvrij handelen naar de cliënt om het gedrag te begrenzen, maar toch in contact te blijven. Dit sprak ons aan en dit is achteraf ook waargemaakt. Onze medewerkers hebben de training als waardevol en praktisch ervaren en wij kunnen het andere zorgbureaus dan ook van harte aanbevelen om zich te laten trainen door Asserti."

  Erik Biemond