Asserti vindt dat zorgverleners de beste zorg verdienen om veilig op de werkvloer te staan.
We zijn dan ook trots dat we onder meer de volgende zorgprofessionals mochten trainen.

Bartiméus

Samen met mijn team heb ik een training gehad van Asserti m.b.t. een cliënt met een zeer ernstig verstandelijke beperking, waarbij soms uren lange fixaties toegepast werden. Langdurige fixaties is niet wat je wilt als begeleider, maar tegelijkertijd wil je ook je cliënt beschermen en zo veilig mogelijk moeilijke situaties door laten komen. Er was veel behoefte aan een training als deze.

In de training werd aandacht besteed aan het gevoel wat begeleiders nu hebben. Het is prettig dat je van elkaar hoort dat je je soms machteloos of handelingsverlegen voelt. Doordat beide trainers uit het werkveld komen, voelde ik me goed begrepen. Er was een hele fijne open sfeer tijdens de training.

In meerdere trainingen hebben we de diagnostiek uitgebreid besproken, wat heel verhelderend was, gingen we aan de slag met fysieke weerbaarheid en hebben we aangeleerd gekregen hoe we onze cliënt het beste in moeilijke situaties kunnen begeleiden.

Nu er mee aan de slag… De coaches hadden meegegeven dat het niet direct zal lukken. Het is een proces waar zowel begeleiding als de cliënt in moet groeien en aan moet wennen. Dit was goed om te weten. Het was inderdaad niet altijd makkelijk, maar de nieuwe manier van fixeren werkt wel goed voor de cliënt. De duur van de fixaties zijn enorm afgenomen, als begeleider heb je meer controle en zie je veel beter wat er met de cliënt gebeurt. Je blijft in contact met je cliënt.

Na de training zijn nog wat hulpvragen ontstaan. Jorg en Jarinder staan ook nu voor ons klaar.

Nikkie Arends

gezinshuis Bethesda

Vera van Dijk - gezinshuis Bethesda

Inmiddels hebben wij twee keer een weerbaarheidstraining gevolgd bij Asserti. Doordat wij regelmatig nieuwe cliënten ontvangen, ontstaan er ook regelmatig nieuwe en andere hulpvragen. Met deze nieuwe casussen zijn we altijd welkom bij Asserti. Zij bieden elke keer een passende training. Deze trainingen sluiten aan op de situaties in de pratijk en de vragen die mijn collega’s en ik hebben.  Ik heb de trainingen als waardevol ervaren, omdat ze mij helpen steviger in mijn schoenen te staan.

Vera van Dijk - gezinshuis Bethesda

gezinshuis Bethesda

Z!N Zorgboerderij

Wij hebben onlangs een weerbaarheidstraining mogen volgen van Asserti Traint & Coacht. Jarinder en Jorg zijn twee ervaringsdeskundigen die de theorie en praktijk goed kunnen overbrengen en hebben hierbij een fijne samenwerking met elkaar. Eigen inbreng is bij hun van harte welkom wat wij als prettig ervaren hebben, Jarinder en Jorg kunnen hier goed op in spelen. Tijdens de praktijk word je geprikkeld en tot nadenken gezet, maar wordt je ook geleerd door pijnvrij te handelen en toch de vertrouwensband van de cliënt niet te verbreken. Woonz!nnig heeft de training als waardevol ervaren en beveelt ook andere woonzorginstellingen deze training aan. 

Z!N Zorgboerderij

Biemond & Hoekman gehandicaptenzorg

"Biemond & Hoekman vindt het van groot belang dat onze begeleiders deskundig en vaardig zijn als zorgprofessional. Regelmatig worden we op de woonvormen waar we werkzaam zijn geconfronteerd met agressie van cliënten. Het is daarom belangrijk dat onze zorgprofessionals weten hoe te handelen en de situatie te deëscaleren, zodat zowel de cliënt als de begeleider ongeschonden uit de situatie komen."

"Er zijn meerdere agressietrainingen op de markt. Wij kiezen voor de training Fysieke en mentale weerbaarheid van Asserti, vanwege de kennis en vaardigheden van Jorg en Jarinder omtrent dit onderwerp. Beiden hebben ze veel ervaring in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Ze zijn bedreven in het pijnprikkelvrij handelen naar de cliënt om het gedrag te begrenzen, maar toch in contact te blijven. Dit sprak ons aan en dit is achteraf ook waargemaakt. Onze medewerkers hebben de training als waardevol en praktisch ervaren en wij kunnen het andere zorgbureaus dan ook van harte aanbevelen om zich te laten trainen door Asserti."

Erik Biemond