Rots & Water trainingen

De doelstelling is het bevorderen van een positieve ontwikkeling van sociale en emotionele competenties en het voorkomen en/of verminderen van problemen op het intrapersoonlijke domein (hoe zien leerlingen zichzelf ) en het interpersoonlijke domein (hoe gaan leerlingen met elkaar om) bij kinderen en jongeren.

Onder het intrapersoonlijke domein valt o.a: psychologisch welbevinden, seksuele autonomie, internaliserend gedrag, depressieve gevoelens. Onder het interpersoonlijke domein valt o.a.: het verminderen of voorkomen van agressie, seksueel grensoverschrijdend gedrag, pesten en gepest worden.

Dit gebeurt door het aanleren van sociale vaardigheden samen met leeftijdgenoten, veelal in een schoolse setting waarbij in het algemeen alle leerlingen worden betrokken. De motivatie en betrokkenheid van leerlingen is groot door de fysieke oefeningen, spelen en reële situaties (scenario training) en veilige sfeer waarin deze worden geoefend. In elke les worden oefeningen en spelen regelmatig afgewisseld met momenten van psycho-educatie, zelfreflectie en kringgesprekken. Elke les wordt afgesloten met een verwerkingsopdracht voor het optimaliseren van de transfer van oefening naar praktijk. Het leren hanteren van het Rots en Waterconcept geeft leerlingen meer inzicht in sociale situaties en de impact van hun eigen gedrag.

Rots staat voor eigen grenzen aan kunnen geven, zelfstandig beslissingen kunnen nemen, een eigen weg kunnen gaan. Water staat voor communicatie, kunnen luisteren, samen naar oplossingen kunnen zoeken, en de grenzen van anderen te respecteren. Gaandeweg dit proces leren zij, o.a. in sociale situaties, weloverwogen beslissingen te nemen en ontwikkelen zij meer en veelzijdigere gedragsalternatieven.

Voor wie:

De trainingen zijn in eerste instantie op basisscholen ingezet, maar door de zichtbare resultaten wordt de training inmiddels ingezet in het primaire onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbare scholen, speciaal onderwijs, jeugd hulpverlening, jeugddetentie, GGZ en als training voor volwassenen.

  

Rots & Water FOM: Focus op meiden & vrouwen

Wat biedt FOM?
FOM is een onderdeel van de Rots & Water training. FOM staat voor Focus op meisjes en vrouwen. FOM is gericht op het zien van innerlijke kracht en uitstraling en communicatie en verbondenheid.
Met deze training wil ik jou ondersteunen om jouw eigen leven in te mogen, durven en in te kunnen invullen door je in actie te zetten. Ken jij jouw eigen kracht? Wat is jouw reactie op spanningsvolle situatie en hoe voelt dat? Ik help jou in de ontdekking en bewustwording van het gedrag, de emoties en de houding tegenover jezelf en anderen.
Ik laat jou ervaren hoe sterk je bent door middel van fysieke oefeningen in combinatie met ademkracht.

Doelstellingen van de training zijn onder andere:

  • Bewustwording van het eigen lichaam, houding, emoties en reactiepatronen;
  • Je sterk voelen in je eigen lichaam, mogen en durven vertrouwen in jezelf en je eigen kracht.
  • Je kracht voelen, ervaren en die vanuit rust richting geven.
  • Ervaren dat je sterk bent en deze kracht leren omzetten in acties.
  • Het gebruik van mentale kracht verbonden met innerlijke kracht.
  • Omgaan met spannende situaties zonder het contact met jezelf te verliezen.
  • Eigen persoonlijk ruimte voelen en ervaren en deze ruimte mogen, kunnen en durven innemen.
  • Leren in actie te komen in ‘verlammende’ situaties    Ja, ik wil vrijblijvend contact!