Teamcoaching in de zorg

Asserti coacht medewerkers in de zorg, zodat ieder teamlid zijn eigen regie ervaart en zijn deskundigheid verder verbetert voor meer zelfzekerheid op de werkvloer. Door de coaching komt een team in zijn kracht te staan.

Teamcoaching in de zorg is perfect voor teams...

 • ...die consequenter methodisch willen werken: 
  het niet (kunnen) vasthouden van de methodiek heeft tot gevolg dat de ondersteuningsplannen voor de cliënt losgelaten worden. Het team werkt daardoor vaak (te) ad hoc, wat meestal niet ten goede komt van de cliënt.

 • ...die een-op-eenbegeleiding van cliënten moeten afbouwen: 
  een-op-eenbegeleiding van cliënten is soms noodzakelijk. In de meeste gevallen is het niet wenselijk om dit voor een langere periode te doen. Het is een kostbare en weinig genormaliseerde leefsituatie. Het laten terugkeren van een cliënt in een (kleine) groepssituatie is vaak lastig.

 • ...in handelingsverlegenheid: 
  medewerkers hebben wel kennis van de methodiek bij ernstig probleemgedrag, maar vinden het in een spannende situatie vaak moeilijk om die consequent te blijven toepassen.

 • ...waarin een cultuuromslag gewenst is: 
  cultuuraspecten kunnen een grote rol spelen in het functioneren van een team en daarmee in de cliëntondersteuning. Als dit overheerst, belemmert dit het functioneren van het team en uiteindelijk ook de begeleiding van cliënten.

Ja, ik wil vrijblijvend contact!