Waarom begeleiding door Asserti?

De wereld waarin we momenteel leven is een wereld waarbinnen veel gevraagd wordt van elkaar. Verdraagzaamheid en tolerantie, je eigen grenzen bewaken of deze juist hanteren zijn onderwerpen die veel op spanning staan. De onvoorziene situaties zoals de inflatie en oplopende prijzen maar ook ziektes zoals corona maken dat mensen op veel levensgebieden problemen ervaren. Bij dit soort problemen biedt de begeleiding van Asserti Traint en Coacht een uitkomst.

Wij geloven dat mensen weer regie mogen ervaren binnen het eigen leven, zelfstandig weer beslissingen durven en kunnen uitvoeren waarbij zij weer het gevoel hebben mee te doen in de samenleving. Centraal hierin staat de ondersteuning op het levensgebied Geestelijke gezondheid, want zeg nou zelf, iedereen wil toch lekker in zijn vel zitten? Wij bieden door ARB (Agressie Regulatie Begeleiding en ERB (Emotie Regulatie Begeleiding) mensen de juiste tools aan om weer aan het stuur te komen van hun eigen leven. Hierdoor zullen de problemen op de overige levensgebieden verminderd worden naar een niveau wat draaglijk is.

Door het geven van ARB/ERB zullen mensen binnen korte termijn weer regie kunnen nemen over eigen leven. De begeleidingstrajecten zijn zo ingericht dat er met 2 uur in de week binnen afzienbare tijd resultaten worden geboekt. Duur van de trajecten zijn maximaal drie maanden met eventuele uitloop van 1 maand.

Agressie- & Emotie Regulatie Begeleiding